SiB Sykkel- og mølletimer

Sykkel- og mølletimene våre er ledet av sertifiserte instruktører som hjelper deg å trene effektivt og samtidig ha det morro. Intensitet, motstand og ulike innstillinger reguleres individuelt med anbefalinger gitt, noe som gjør at timene passer for alle som vil trene kondisjon effektivt. Du kan velge mellom de ulike timetyper som beskrevet under.

 

Timetyper SiB Sykkel:

SiB Sykkel Intervall: Her veksles det mellom høy og lav intensitet. Lengden på intervallene (periodene hvor intensiteten økes) er normalt fra 30 sek. til 6 min. Intensiteten er fra moderat til hardt på dragene/ sone 4-5 i tabellen under. Timen kan vare i 45 eller 55 minutter.

SiB Sykkel Pulstopp: Sammenlignet med Intervall har en pulstopptime en mer gradvis oppbygging av intensitet som varer normalt fra 15-20 minutter. Intensitet fra moderat til hard. Timen kan vare i 45 eller 55 minutter.

SiB Sykkel intervall 90: Timen har fokus på lange intervaller der innholdet kan variere fra uke til uke, men det vil hovedsakelig være mellom 4-10 intervaller med varighet på 6-12 minutter. Det er ingen krav til fysisk form eller ferdighetsnivå da alle velger intensitet og motstand selv. Formålet med timen er å øke deltakernes melkesyreterskel og å skape treningsglede. 

SiB Sykkel  4x4: Som navnet tilsier, har denne timen 4 intervaller med 4 minutters varighet og alt fra 1-3 minutters innhenting, avhengig av intensiteten på intervallene. Timen varer i 45 minutter. 

SiB Sykkel Tema: Spesialtimer som f.eks Raceday/langkjøring. Intensitet fra moderat til hard. Varighet kan variere fra 45-90 minutter, avhengig av timetype.

Bike n' Brunch: SiB Sykkel Pulstopp time etterfulgt av brunch i kantinen. Vi har faste reserverte plasser for hyggelig sosialt samvær og brunch bestående av grøt og frukt til NOK 20,- (det er selvsagt mulig å være med på timen uten å spise etterpå).  

 

Timetyper SiB Mølle:


SiB Mølle 4x4: Løpetime hvor det veksles mellom høy og lav intensitet, Lengden på intervallene hvor det jobbes er 4 minutter, med en 2 minutters pause mellom hvert intervall, totalt 4 intervaller. Intervalldragene ønskes opp i sone 4 og 5 (se intensitetskala).

SiB Mølle 45/15: Løpetime hvor det jobbes intensivt i intervaller på 45 sekunder, med en pause på 15 sekunder mellom hvert kortintervall. Totalt antall intervaller kan variere noe. Intervalldragene ønskes opp i sone 4 og 5 (se intensitetskala).

SiB Mølle Pyramide: Løpetime hvor det bygges intervaller etter pyramideprinsipp, ofte med en progressiv økning i tid per intervall og intensitet. Pausene mellom intervallene er oftest halvparten av foregående intervall sin lengde. Intervalldragene bygges opp gjennom de ulike soner progressivt til sone 4 og 5 (se intensitetskala).

 

 

SiB instruktøren bruker Intensitetsskalaen under for intensitetesstyring.

Sone% av makspuls"i timen"Intensitet
5 90-95 Intervall/ Pulstopp Hardt/ Svært hardt
4 80- 89 Intervall/ Pulstopp Hardt
3 70-79 Oppvarming/ tidlig pulstopp Moderat
2 60-69 Oppvarming/ Pause lett/ Moderat
1 50-59 Oppvarming Lett/ moderat

Denne mappen er tom.