Intervju, søknad, CV og LinkedIn

JOBBINTERVJU

Aktuelle spørsmål: Dette ser arbeidsgiveren etter. Dette må du passe på. Hvordan presentere seg selv? Hva skjer i intervjusituasjonen?
JOBBSØKNAD

Hvordan skrive en god jobbsøknad?

CV

Hvordan skrive en god CV?
 

LINKEDIN

Hvordan bli attraktiv på LinkedIn? Hvordan kan LinkedIn bli et genialt karriereverktøy?