Om prosjekt Lykkepromille

Et prosjekt med mål om å redusere de negative konsekvensene av alkohol i studentmiljøet.
I morgon vil eg byrja på eit nytt og betre liv,
trur eg.
- Jakob Sande

Ikke et avholdsprosjekt

Prosjektet Lykkepromille er ikke et avholdsprosjekt, men vi ønsker å utfordre ideen om hva som er «passende mengde». «Lykkepromille» refererer til den oppkvikkende rusen som gjør at du føler deg lettere til sinns og at samtaler flyter lettere. Denne får de fleste med en promille på 0,5 - 1. Senere kommer den dempende og sløvende effekten. Det er da du begynner å glemme poenget i enden av setningen, og utsetter lesedagen til neste uke.

Alkohol i studentkulturen

Alkohol spiller tradisjonelt en stor rolle i studentkulturen. Den fungerer som sosialt lim og vi forbinder den med moro og fest. I en undersøkelse gjort av AKAN rapporterer de fleste om positive opplevelser med alkohol. En klar majoritet mener at fest blir morsommere med alkohol enn uten.

Samtidig som alkohol knyttes til glede, bringer den også med seg negative konsekvenser. Vi merker det når vi må holde sengen høstens eneste solskinnssøndag, eller når vi leser en side for femte gang uten å få med oss innholdet. Selv om alkohol kan være morsomt for den enkelte, kan det virke ekskluderende for de som ikke kan eller vil drikke. Tall fra 2014 viser at 58% av studentene mener at det drikkes for mye i studentmiljøer og 21% har latt være å delta på grunn av alkoholkulturen.

Studentfyll

Det er gjort flere undersøkelser som viser at studenters alkoholkonsum er høyere og mer fylleorientert enn før. Det fylleorienterte drikkemønsteret utmerker seg i europeisk sammenheng og skiller studentene fra gjennomsnittsbefolkningen i Norge. Studentens helse- og trivselsundersøkelse fra 2014 viser at 45% av studentene i Bergen drikker på en måte som er forbundet med risiko. Det vil si at drikkingen med stor sannsynlighet vil medføre helseskader hvis den vedvarer over tid. 3 % av studentene i Bergen drikker på en måte som kan regnes som skadelig. De fleste av studentene vil redusere alkoholkonsumet når de går over i arbeidslivet - men noen vil fortsette drikkemønsteret også etter at studiene er fullført.

Hvordan vi jobber

Lykkepromille sprer informasjon og kunnskap, oppmuntrer til bevissthet og debatt, og inviterer til samarbeid. Vi ønsker å få på plass strukturelle tiltak gjennom samarbeid med, og arbeid gjennom studentene selv. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og forankret i et faglig samarbeid med Kompetansesenter rus (KoRus).

Interessert i et samarbeid? Ta kontakt!

Anbefalt litteratur

Helter og hengehuer, 2012
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), 2010
Studentenes helse-og trivelsundersøkelse (SHoT), 2014

Studenter og rusmidler, 2007

Last ned all anbefalt litteratur.