Det er flere gode kurs for studentorganisasjoner hvert semester som gjør det lettere å være aktiv student. SiB Studentliv tilbyr kurs i tema som ledelse, møteledelse, tidsplanlegging, presentasjonsteknikk og økonomi. Du kan delta på kursene som settes opp eller bestille egne skreddersydde for din organisasjon.

For organisasjoner tilknyttet Kulturstyret arrangeres også egne økonomikurs og kurs i søknadsskriving. Om du ikke har anledning, kan du sende noen andre i gruppen din.

Lykkepromille holder følgende kurs for deg og din organisasjon: 

KURSPASSER FORINNHOLD
Den nødvendige samtalen Leder og personalansvarlig Hvordan ta opp vanskelige samtaler, konkrete tips, effektiv kommunikasjon, forberedelse og planlegging, kommunikasjonsform, reaksjoner.
Ruspolicy Organisasjonsmedlemmer og sosialansvarlige Hvorfor ha ruspolicy, rusbruk - en privatsak?, gruppearbeid, oppbygging av rammeverk, retningslinjer tilpasset din forening.
Lykkepromille Alle studenter Alkoholens virkning på kroppen, hvordan oppnå og holde på lykkepromillen.
Skreddersydde kurs Alle studenter Lykkepromille lager spesialsydde kurs om lykkepromille og alkoholkultur for din forening. Ta kontakt på !