Studentsamskipnaden i Bergen

SiB jobber for å gi studentene positive hverdagsopplevelser!

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) driver studentvelferd for omlag 30.000 studenter i Bergen. Vår visjon er: Du skal ha det godt som student i Bergen.

Hvem kan benytte seg av SiBs tilbud?
Når du betaler semesteravgiften ved:

 blir du automatisk tilsluttet SiB, og du kan benytte deg av alle våre tilbud.

SiB samarbeider med utdanningsinstitusjonene

Sammen med utdanningsinstitusjonene arbeider SiB for å utvikle det helhetlige læringsmiljøet for studenter i Bergen. Ved å tilby gode velferdsordninger og et fagtilbud av høy kvalitet, vil vi i samarbeid gjøre Bergen til en attraktiv studieby. Dette samarbeidet skjer i stor grad gjennom Utdanning i Bergen.

Styring av SiB

Studentene har flertall i SiBs styre, og således avgjørende innflytelse på SiBs strategi og prioriteringer. De største utdanningsinstitusjonene og SiBs ansatte er også representert i styret.

arkivert under: