SiB har blitt miljøfyrtårn

Bli med og se hva vi har gjort, og hva du kan bidra med!

miljofyrtaarn.pngVi i SiB har etter påtrykk fra dere studenter jobbet med å bli mer miljøvennlige. Etter flere års arbeid er vi Norges første Miljøsamskipnad! Hele SiB er blitt Miljøfyrtårnsertifisert, men vi trenger dere studenter og alle til å bidra til et bedre miljø.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Man må oppfylle mange miljøkrav og gjennomføre en rekke tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
Dusj Kortere.png
Hva har SiB gjort;
I 2011 gjorde vi en miljøanalyse av hele bedriften og satte miljøledelse i fokus. Vi valgte så å sette i gang en sertifiseringsprosess i samarbeid med stiftelsen Miljøfyrtårn. Dette arbeidet pågikk i 4 år, og fokuset var på fire hovedområder; innkjøp, energi, transport og avfall.

Vi har gjennomgått alle våre 15 største  avdelinger bestående av treningssentre, barnehager, studentboliger, kafeer, catering og studentsenteret, og jobbet med Helse, Miljø (HMS) og sikkerhetstiltak samt integrert satsningen på miljøarbeidet i vårt samlede HMS arbeid.
 
I det videre arbeid skal SiB årlig rapportere til stiftelsen Miljøfyrtårn og vi skal sette stadig høyere mål og lage handlingsplaner for det ytre miljø for hver enkelt avdeling.  Det er nå nærmere 10 prosent av alle ansatte i SiB som har et særlig ansvar for miljøarbeidet, og engasjementet er stort.                  

i 2017 skal store deler av virksomheten resertifiseres og bevise at vi fremdeles opprettholder høye miljøstandarder.
 
Hva kan du som student gjøre?
Som student kan du i stor grad bidra gjennom å sende forslag til SiB på tiltak
virksomheten kan gjennomføre på kort eller lang sikt. 


Du kan også selv bidra;

  • spare strøm (slukk lyset, innetemperatur på maks 22 grader, lag mat sammen)
  • reduser avfallsmengdene dine (ta ikke flere servietter enn du trenger, bruk oppbevaringsbokser til mat, kjøp refill av såpe og vaksemidler)
  • resirkuler alt som lar seg resirkulerer (plast, papir, metall, glass osv)
  • reise miljøvennlig med buss, bane, sykkel, gå
  • bruk mindre vann (dusj kortere og skru av dusjen når du sjamponerer håret,
    ikke la vannet renne når du pusser tenner, bruk sparedusj, skyll plast og annet med kaldt vann og bruk oppvaskbørste for å fjerne rester før du resirkulerer)
  • kjøp brukte klær og lever inn klær som du selv ikke bruker (eks Fretex, UFF, loppemarked o.l)
  • Les flere miljøtips her og se på våre miljøplakater ;)

Her er andre tips som dere studenter har sendt inn til oss:

  • spis mindre kjøtt, (særlig produksjon av oksekjøtt forbruker enorme mengder vann - "Produksjon av 200 gram oksekjøtt krever over 2000 liter vann" - student som studerer Miljø og Ressursfag

   Husk Å Resirkulere.png Husk å Pante.png Husk Å Slukke Lyset feat sib katten.pngFyre For Kråkene.png