Kulturstyret

1 million til studentkultur i Bergen

Kulturstyret deler hvert år ut over 1 million kroner til studentkultur i Bergen. Pengene kommer fra semesteravgiften. Formålet er bedre studentkultur til deg!

Søk om støtte:

  • Søknadsfristen for driftsstøtte og tidsskriftstøtte er 15. februar.

  • Nye organisasjoner kan søke driftsstøtte etter fristen.

  • Prosjektstøtte er støtte til prosjekter som skiller seg vesentlig fra organisasjonens daglige drift. For prosjektstøtte er det løpende frist.

Kulturstyret arrangerer også jevnlige kurs, og kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner. Vi kan også tilby kontor og øvingsrom.

Søknadsskjema og mer på Kulturstyrets nettside