SiBs historie

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) ble opprettet i 1948 og har således bidratt med velferdstjenester til studenter i Bergen i mer enn 60 år.

Velferdstilbudet har iløpet av de disse årene vokst fra et lite knippe spredte tjenester uten fast kapital i ryggen, til et bredt tilbud av viktige tjenester med en omfattenede bygningsmasse.

I 1948 var studentene ved Universitetet i Bergen de eneste medlemmene i Studentsamskipnaden og talte omlag 400 i antall. I 2008 yter SiB tjenester til studenter ved ti høgre utdanningsinstitusjoner, totalt omlag 25 000 studenter.

Den faste staben har økt fra en sekretær med to kontordamer i 1948, til over 300 faste stillinger i 2008. Omsetningen var i 2008, 346 millioner kroner, inkludert Studia.

"Av og for studentene"

Samskipnaden var i utgangspunktet et prosjekt “av og for studenter”. Det var en organisasjon bygd opp av studentene selv for å ta seg av viktige faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser som var felles for alle studenter ved ett studiested.

Studentene finansierte selv samskipnaden ved å betalte inn en felles semesteravgift, og samskipnaden ble på denne måten en brukerstyrt organisasjon. Staten har hele tiden også bidratt til en del av Samskipnadens “inntekt”, og de første årene var staten derfor representert i styret.

Samskipnadens historie er preget av det potensielt konfliktfylte i balansen mellom å drive velferd og forretning.

Du kan lese mer om SiBs historie i: “Sams for studentane. Studentsamskipnaden i Bergen 1948-1998″ av Hovland, Nupen og Haaland.

Bildeserien viser utviklingen fra det første studentsenteret til det nye studentsenteret som åpnet i 2008.