Semesteravgiften

Som student ved en utdanningsinstitusjon som er tilsluttet SiB, har du tilgang til alle våre tjenester. Forutsetningen er at du betaler semesteravgiften, som bidrar til å finansiere de gratis velferdstilbudene våre. Skal du hente studielån hos Statens Lånekasse eller gå opp til eksamen, må du også ha betalt semesteravgiften.

Semesteravgiften til SiB er kr. 550,-

I tillegg betaler de fleste studenter kr. 20,- til Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH),. Støtten er frivillig.

Semesteravgiften er for UiB  studenter kr. 590,- Dette inkluderer kr. 40 til SAIH - en ordning som er vedtatt i  Velferdstinget. Disse 40 kronene er valgfri, og kan evt trekkes fra fakturabeløpet.

Semesteravgiften for HVL studenter kr. 580,- Dette inkluderer kr. 30 til SAIH - en ordning som er vedtatt i  Velferdstinget. Disse 30 kronene er valgfri, og kan evt trekkes fra fakturabeløpet.

For NHH studenter er semesteravgiften kr.  590,-  Dette inkluderer kr. 20 til SAIH og 20 kr  til NHH AID - en ordning vedtatt av Foreningsmøtet ved NHHS. Støtten til internasjonal bistand kan bli refundert ved henvendelse til NHH AID.

Alt studentene betaler inn, blir i sin helhet benyttet til velferdstiltak for studentene i regi av SiB:

  • Refusjonsordning for utgifter til lege, fysioterapeut, Karrieresenteret, psykolog og rådgivning
  • SiB støtter: Studentdemokratiene, studentkultur gj. Kulturstyret. Studentidrettslag gj. bl.a BSI og NHHI.
  • SiB støtter studentmedier som bl.a Studvest, Stadentradioen og BSTV.

SiBs andre tilbud; SiB Bolig, SiB Kafé, SiB Trening og SiB Barnehage får ikke tilskudd fra semesteravgiften.

Ofte stilte spørsmål om semesteravgiften:

Hvilke studenter skal betale semesteravgift til SiB?

Studenter som skal registrere seg/gå opp til eksamen ved en av de følgende utdanningsinstitusjonene må betale semesteravgift til SiB:

Unntaket er studenter på NORDPLUS, SOKRATES og ERASMUS-programmer. For disse studentene er semesteravgiften betalt som en del av utvekslingsavtalen.

Spørsmål om semesteravgiften?

Har du spørsmål om innbetaling av semesteravgiften må du ta kontakt med studentkontoret/studieadministrasjonen ved din institusjon.

Universitetet i Bergen:

Norges Handelshøyskole: tlf. 55 95 92 12, stud.postmottak@nhh.no

Høgskolen i Bergen: studenttorget@hib.no

BI Bergen: Kontakt servicetorget i første etasje.

Er semesteravgiften lik for alle studenter som er tilsluttet SiB?

Nei. Grunnavgiften er kr. 550,- I tillegg har enkelte skoler vedtatt å gi et tilskudd til SAIH eller annet veldedig arbeid.

Hvordan betaler jeg semesteravgiften?

  • For studenter ved UIB: faktura med KID lastes ned fra Studentweb. Faktura betales til kontonummer 7874.05.93268. KID må brukes. Dersom du mangler faktura/KID, vennligst henvend deg til studieadministrativ avdeling eller semesteravgift@uib.no
  • For Studenter ved NHH: 7874.05.93241, husk KID
  • Studenter ved de andre studiestedene tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet, betaler direkte til studiestedet

 

Jeg ønsker ikke å betale SAIH-tierne, hva gjør jeg?

Støtten er frivillig. Dersom du ikke ønsker å støtte SAIHs arbeid, kan du få refundert innbetalingen din ved å fylle ut skjema på SAIHs nettside.

Dersom du er UiB eller HiB student kan du trekke beløpet direkte av fra semesterstartsfakturaen.

Hva er SAIH?

SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) er studenter og akademikere i Norges egen solidaritetsorganisasjon.

SAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. Under mottoet utdanning for frigjøring støtter SAIH lokale partnere i Zambia, Sør-Afrika, Zimbabwe, Bolivia og Nicaragua.

I Norge jobber de med nord/sør-informasjon og for å påvirke norsk utviklingspolitikk. SAIH har lokallag på høyere lærersteder over hele landet.

Ta kontakt med dem dersom du ønsker mer informasjon om prosjektene du er med på å støtte, eller besøk nettsiden.

Jeg har mistet innbetalingsgiroen for semesteravgiften, hvordan kan jeg skaffe meg en ny?

Det er utdanningsinstitusjonene, og ikke SiB, som har ansvar for det praktiske knyttet til innbetaling av semesteravgiften.

Du må derfor ta kontakt med studentkontoret ved din utdanningsinstitusjon for å få en ny giro.

Jeg har betalt semesteravgiften to ganger.

Hva gjør jeg for å få refundert pengene mine?

SiB må ha dokumentasjon på at du har betalt semesteravgiften to ganger.

Vi har dessverre ikke tilgang til Felles studentsystem, som blant annet gir en oversikt over hvilke studenter som har betalt semesteravgiften.

Det er bare utdanningsinstitusjonene som har slik tilgang. Du må derfor ta kontakt med din utdanningsinstitusjon for å få bekreftet at du har betalt/registrert deg to ganger. Be utdanningsinstitusjonen om å sende dokumentasjonen til oss, så vil vi refundere pengene dine.Kontaktpersoner på de største studieinstitusjonene er:

HiB:

NHH:

UiB:henvendelser sendes til semesteravgift@uib.no

NLA: Knut Nilsen

Jeg skal studere ved to institusjoner som er tilsluttet SiB.

Må jeg da betale semesteravgiften to ganger?

Nei, du skal bare betale en semesteravgift. Du betaler til den institusjonen hvor du har ditt hovedstudium og registerer deg der. Deretter tar du med deg dokumentasjon på betalt semesteravgift til den andre institusjonen. Da får du registrert deg uten å betale en gang til.

Jeg skal ikke studere dette semesteret likevel.

Kan jeg få refundert semesteravgiften?

Det kan du. Du må da ta kontakt med studentkontoret ved din utdanningsinstitusjon, og be dem dokumentere overfor SiB at du ikke er student ved institusjonen. Vi vil da refundere semesteravgiften din.

Kontaktpersoner på de største studieinstitusjonene er:

HiB:

NHH:

UiB: henvendelser sendes tilsemesteravgift@uib.no

NLA: Knut Nilsen

Frist for å søke om refusjon er 1.september for høstsemesteret, og 1. februar for vårsemesteret.

Hvordan betale semesteravgiften fra utlandet (Europa)?

Her finner du iban og swiftkode.

Institusjon

Iban

Bic (swift)

UiB

NO14 5201 0556082

DNBANOKKXXX

NHH

NO55 7874 0593 241

DNBANOKKXXX

Jeg betaler semesteravgift til et annet studiested

Må jeg betale semesteravgift til SiB og?

Hovedregelen er at du kun betaler semesteravgift et sted, og det til stedet du har ditt hovedstudie.

Gyldig studentkort fra studieinstistusjon i annen by vil gi deg samme rettigheter i.f.t. SiB som om du betalte semesteravgift til SiB.

(merk, dette gjelder ikke refusjon av helseutgifter, psykolog og tannlege)