Studentenes Psykiske Helsetjeneste

 - Psykologtilbudet er gratis for alle studenter som har betalt semesteravgift til SiB

- Det gis tilbud om behandling av psykiske plager av ulik grad/omfang. Ved individuell oppfølging vil tilbudet være av kort varighet. Ved behandling i gruppe er det mulighet for oppfølging over noe lengre tid.

- Du trenger ingen henvisning fra lege.

- Manglende oppmøte til timeavtale belastes med kr. 400,- Avbestilling samme dag som timeavtale er satt opp belastes med kr. 200,-

- Timebestilling: Mandag-fredag 09:00-14:30 i vår ekspedisjonen i 3. etasje på Studentsenteret eller på telefon 55 54 51 45. Telefonen er betjent mandag-fredag mellom kl 10:00-14:00

- Mailkorrespondanse kan ikke benyttes pga. krav til sikkerhet.

- De som henvender seg nå vil få tildelt time i løpet av 14 dager. 

 

 

 

  

SPH har ikke egen akutt-tjeneste.Ved behov for akutt hjelp, kontakt:

Bergen Legevakt: 55 56 87 60
- Livskrisehjelpen 55 56 87 54
- Voldtektsmottak 55 56 87 60