Nyhetsliste for Helse

Siste nyheter fra SiB Helse
Gratis HPV-vaksine
Alle kvinner født 1991 og senere får fra 1. november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig program.