Securitas nødnr.

Henvendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag

Utenom SiB Boligs arbeidstid kan du hele døgnet henvende deg til vakttelefonen til Securitas: tlf. 22 88 14 79.

Andre nødnummer:

 Brann Politi  Lege
 110  112  113
Relatert innhold
Skademelding